(Visitor from Space)

 

2. rész

 

"Az űrhajók feladata a végső időkben

 

Ha számunkra ez az új emberfajta leszáll Észak- és Dél-Amerikában, Európában, Afrikában és Ausztráliában, akkor látni fogjuk, hogy olyan testtel rendelkeznek, mint mi.

Meg fogunk ismerkedni a bölcsességükkel és erejükkel.

Csillagászainknak is meg kell tanulni, hogy odakint a világűrben olyan emberek élnek, akik környezetüknek megfelelően nem teljesen azonosak velünk, de legalábbis hasonlóak hozzánk.

Sok művészünk, zenészünk, költőnk kapta zseniális gondolatait ezekből a világokból.

Azonban sok csodálatos találmányt raboltak el bűnözői jellemek alkotóiktól ezen a Földön, akik meggazdagodni akartak ezzel, hogy függővé tegyék ezektől az emberiséget.

Űrbéli élőlények gyakran látogatják a Földünket, mióta bolygónk létezik és emberek laknak rajta, olyanok, akik háborúkat és nagy kataklizmákat okoznak.

Ötször ment át eddig a Föld nagyobb katasztrófán, néhányszor még a pályájáról is letérítették.

Műszaki berendezések – vezető személyiségek, személyzetek és bolygóbeli fajok

 

Most magukról az űrhajókról:

 

Ezek egy olyan kemény fémötvözetből állnak, amelyeket mi a Földön még nem tudunk előállítani, amely mégis olyan könnyű, hogy két férfi is könnyen fel tudna emelni egy 18 m átmérőjű hajót!

Az űrhajók belsejében a mozgó alkatrészek úgy vannak egymásba illesztve, hogy a földi emberek egy darabnak tartanák őket.

Van bennük egy nyomógombokkal ellátott műszerfalféle a jármű és az egész belső mechanizmus irányításához, de vannak radarhoz hasonló berendezéseik is: TV-képernyők, távcsövek, távhallgatók, fényképkijelzők, sugárzást sűrítő kristályok és olyan átalakítók, amelyek a fényt elektromágneses erővé alakítják át.

Vannak mágnesezésre és mágnestelenítésre alkalmas sugárzó gépeik, képesek mesterséges vákuumokat létrehozni és fénysugárkötegeket küldeni az űrhajókból a Földre vagy máshová.

A mostani időkben ezek az űrhajók leszállócsatornákat és hangszóróközpontokat telepítenek a Föld összes országába.

A leszállócsatornák kb. 6 m magasak, elektronikus anyagból állnak, láthatatlanok, és arra szolgálnak, hogy egy repülő korongot még a viharok sem elmozdítsák ki helyzetéből, ha lefixálnak bizonyos területen.

A hangszóróközpontok hasonló anyagból vannak, szintén láthatatlanok, de képesek arra, hogy erős hullámokat bocsássanak ki az egész Földre.

Ezek a hangszórók a béke, a szeretet, az öröm, a harmónia és az igazságosság energiáit közlik!

És ha az emberiség ezeket a gondolatokat veszi, épp úgy álmában, mint ébrenlétében, akkor ezeknek megfelelő cselekedeteket fognak okozni.

Ez egy útja lesz a gyűlölet toronymagas hullámainak letörésében (Spiritufó megj: rádió- és tévéadók), amelyek ma még országokat és nemzeteket választanak el egymástól és csak a démonikus csábítások szíttatnak fel általa.

Az említett óriási űrhajók egyikének parancsnokát Aramiának hívják, aki kb. 1,86 m magas és tiszteletet parancsoló. Testfelépítése izmos, vállai szélesek. Hosszú, aranyszínű haja van, arca pirospozsgás, szemei nagyok, kékek és uralják egész arcát, az álla erősen előreálló. Mégis megnyerő fellépésű. Tunikaszerű öltözéke van.

Parancsnoki hajója a Vénuszról származik. A személyzet vénusziakból áll. … Egyenruhájuk világoskék anyagból van, szorosan illeszkedő, úgy a nadrágok, mint a tunikaszerű felsőrészek és a cipők. Sokuk hord arany rangjelzéseket.

 

Meghajtó energia és űrnavigáció

 

Az űrhajó különböző módon manőverezik. Ezek közül az egyik az atmoszfrérából nyert kozmikus mágneses erők alkalmazása. Ez az energia sűrű, fehér színű és erősebben robbanékony, mint az urán.

Az űrhajók a Föld mágneses tere által képesek arra, hogy a Holdról jövet rövid időn belül elérjék a Földet. (Spiritufó megj: hogy még a Holdon átkapcsoljanak a Föld vonzó mágneses terére.)

Az anyahajók képesek kisebb repülő korongokat a fedélzetükre venni és a belsejükben tárolni. Sem térképeket, sem útvonal-jelzéseket nem használnak.

Ha egy meghatározott területet meg kell figyelniük, akkor sugárnyalábot küldenek arra a területre és távirányítású fotocellákat, amelyek lefényképezik mind a tájat, mind az épületeket kívülről és belülről; majd ezeket a képeket az űrhajóban megszemlélik és kiértékelik.

Képesek konzerválni a képeket és hangokat magnetofon-féle szalagokra rögzítve. (Spiritufó megj: nyilván a szerző is küszködik itt a leírásnál, mert az 1950-es földi technikai szinthez próbál hasonlítani mindent, amit egy űrhajóban lát, és ekkor még computereket nem ismer.)

A képek gyorsan megérkeznek hozzájuk és tisztán láthatók. Nem számít, hogy milyen nyelven beszélnek rajta. A kísérő aláírások és jelek mindent jól elmagyaráznak rajta, mint korábban a mi némafilmjeinknél.

A gondolatok univerzális jellegűek! Így a megjelenített képet és hangot, ami egy vizsgált bolygóról jön, gyorsan át tudják alakítani úgy, hogy ők is megértsék.

Ha pl. elküldünk egy telepatikus gondolatot, annak képi gondolathulláma áthatol az éteren, eljut a kívánt személyhez, és az ő tudati antennái veszik azt és így megértésre kerül általa.

A parancsnok, Aramia hajója - mint a flotta összes többi hajója is – ellenséges űrhajók elől, amelyek nem állnak harmonikus kapcsolatban velük, le vannak árnyékolva, épp úgy a földi radarok elől is.

Minél jobban közeledik a Föld a Központi Naphoz, annál több más naprendszerekből származó űrhajó akar majd eljönni hozzá.

Ha azonban egyesek szándékai nem barátságosak, a mi naprendszerünk űrhajó-járőrei azonnal feltartóztatják őket és kitessékelik innen.

 

Más lakott égitestek

 

A parancsnok, Aramia, csak mosolyog, ha azt a kérdést teszem fel neki, hogy élnek-e emberek más bolygókon is?

Azt válaszolja, hogy az univerzumunkban számtalan olyan bolygó létezik, amelyeken emberi élet van:

„Ezek annyira hasonlítanak a földi emberekre, mint amennyire a Földetek különböző emberfajai hasonlítanak egymásra bőrük színe, alakjuk és jellemük különbözősége ellenére.

Egyesek nagyok hasonlítanak a földi emberekhez, sőt szebbek, mások még az állatok és emberek között vannak, az ilyenek még alacsonyabb fejlődési fokozaton álló élőlények.

Tudósaitoknak és csillagászaitoknak nincs igazuk, amikor azt állítják, hogy ennek a naprendszernek a többi bolygáján nem létezik emberi élet és hogy ott csak alacsonyabb életformáknak van meg a lehetősége.

Biztosítalak benneteket arról, hogy a Vénuszon van élet!

A veletek azonos magasságú, de szebb vénuszi faj már olyan tudományos és lelki-szellemi fejlettséget ért el, ami messze meghaladja színvonalában jelenlegi legképzettebb földi tanárokat és tudósokat és tanítókat is!”

 

Táplálkozási faktorok – és fényrezgések

 

„Mi nem eszünk semmiféle húst. Ezen a területen messze megelőzzük a földi embereket, akik még félig kannibálok.

Majd ha felhagytok az állatok legyilkolásával, hogy hulláikkal táplálkozzatok, akkor hamar felhagytok azzal is, hogy háborúkban saját magatokat öljétek le!

Miért kell egy embernek megölnie az embertársát, miért kell egy embernek állatokat ölnie?”

A világűr a számunkra látható naprendszereken túl olyan távolságokba nyúlik, amely végtelenséget emberi szellem még aligha képes felfogni.

A ti Napotok, ami egyben a mi Napunk is, képes magában hordozni milliónyi különböző hullámhosszú elektromos energiát, míg a Hold csak keveset tud ebből magába fogadni.

Ezért a Nap a legnagyobb elektromos fényenergia-központ a kozmikus környezetünkben.

A Szaturnusznak meg van a saját fénykondenzátora, a Jupiternek szintén, míg a Mars és a Föld részben a Nap fénysugárzásától függ” (Spiritufó megj: bizonyos fejlett bolygóknak már önálló fénytermelési képességük van, a Vénusznak is! de a Földnek még nincs ilyen.)

 

Egy vénuszi nőtípus

 

A vénusziak gondolatai olyan tiszták, hogy akár angyaloknak is tarthatnánk őket.

Nagy űrhajóikban nők is vannak.

A helyettes parancsnok egy csodálatosan szép nő, Estralon, kb. 1,65 m magas.

Olyan egyenruhát visel, amely majdnem azonos a parancsnokéval, Aramiával.

Láttam más nőket is ezen hajó fedélzetén

. Aramia, a parancsnok értésemre adta, hogy most végig fognak vezetni Estralonnal ezen az űrhajón és további magyarázatokkal látnak el.

 

Az űrhajó további felszerelései

 

„Ez a szerkezet itt egy olyan cső, amely mágnestelenítő sugarakat bocsát ki", magyarázta Estralon.

"Arra használjuk, hogy elhárítsunk minden idegen testet, mint pl. meteoritokat, amelyek akadályoznánk a repülésünket.

De ezzel el lehet téríteni egy velünk ellenséges erő sugarait is, amelyek olyan Naprendszerünkön kívüli űrhajókból jönnének, amik nem barátságosan közelednének felénk. Ez a cső mindent mágnestelenít, amire sugárnyalábja rávetődik.

Ez a másik szerkezet itt egy vákuumot hoz létre a hajónk körül.”

Majd egy újabbhoz fordulva azt mondta:

„Ezt itt arra használjuk, hogy az energiasugarak rezgéseit felerősítsük úgy, hogy azok egyre növekvő sebességgel pirosan, kéken, sárgán vagy rózsaszínben sugározzanak..

Sárga vagy aranyos rózsaszínű fény a Központi Napból, Vela-ból jön."

Ennek a vénuszi hölgynek a bölcsessége és magasztossága mellett úgy éreztem magamat, mintha egy porszem lennék. Majd folytatta:

"Az első földi emberek tanítói a Vénuszról és a Merkúrról jöttek, de más bolygókat is benépesítettek ily módon.

El fog jönni az idő, amikor a Kepheus/Cepheus csillaga lesz a sarkcsillagotok.

Addigra a földi emberek nagy lelki tisztaságot fognak elérni, és ez az, amit Nagy Tanítótok, Esu, akit ti Jézusnak neveztek, valójában akart mondani, amikor tanítványának, Péternek ezt mondta: 'Mostantól a neved Kéfás legyen. Erre a sziklára legyen építve az én igazságom, és az nem múlik el.' (Spiritufó megj: erre a sarkcsillagra!)

 

Földünk Holdja

 

"Nem csak ennek a naprendszernek a bolygói hordoznak életet, hanem a ti Holdatok is, bár az ott lakók annak terméketlen állapota miatt – különösen azon az oldalon, amelyet ti általában láttok – kénytelenek a felszín alatt élni, és ritkán jönnek fel a felszínre. Ők lent termesztik meg az élelmiszereiket és előbbre járnak fejlődésben a ti civilizációtoknál!

A Hold Földről nem látható oldalán, él egy másik emberfaj. Azon az oldalon van vegetáció és onnan sok űrhajó jön-megy folyamatosan. Ezért ti, földi emberek ne ringassátok magatokat abban a hitben, hogy le tudtok szállni a Holdra, hogy uralmatok alá hajtsátok azt, és onnan a saját Földeteket is, mert más, fejlettebb embereket fogtok találni ott, akik már ott élnek, és akik a saját feladataikkal törődnek és nem azzal, hogy uralmuk alá hajtsák a Földet."

 

Föld alatti fajok

 

"Meg vagyok győződve, hogy meglepődnétek azon is, hogyha megtudnátok, hogy van nálatok egy olyan emberi társadalom, amely mélyen a bolygótok felszíne alatt él.

Ez különösen a Déli-sarkotok körüli vidékre érvényes.

Ezek az emberek úgy ismertek, mint a „szivárvány-emberek”.

(Spiritufó megj: Figyelem ez egyben Byrd admirális 1947. februári antarktiszi kapcsolatának rögtön 3 évvel későbbi hitelesítése, hogy az Admirális Szivárvány Város lakóival vette fel a kapcsolatot!)

Nekik egy olyan civilizációjuk van ott, amely messze meghaladja a tiéteket, sok fejlett eszközzel rendelkezik a fény, az oxigén és az élelmiszerek előállítására.

Van még néhány faj a Föld felszíne alatt, akik azonban elkorcsosultak.

A szivárvány-emberek faja a régi lemúriai civilizáció egyik maradékát képezi, akik a titániak és atlantiak közötti harcok alatt lementek a föld alá. Néhányan közülük űrhajókon eljutottak Tibet-be, egyesek a Holdra, és ott tették ki őket. Némelyiküknek sikerült leszállni a Marson.

Van nálatok egy további régi civilizáció, amelyik a Föld felszín alatt él, és amelynek a bejáratai Mexikóban, nem messze Mexiko-várostól találhatóak.

Ez a faj gyakran jön fel a felszínre és keveredik el az ottani néppel. De néhány misztikuson kívül Mexiko népe nem tud erről semmit. De még ha tudnák is, a földalatti bejáratokat akkor sem találnák meg.

Néhány jupiteri űrhajó harmonikusan együttműködik velünk a nagy szellemi testvériség fenntartásában és idősebb fajokkal való folyamatos kapcsolatban."

 

Jupiter lakói

 

Később találkoztam néhány jupiteri emberrel.

Ők nagyon méltóságteljesek voltak és mély benyomást tettek rám.

A vezetőik nagyon magasak és a bőrszínük sötét. Nagy, barna szemeik vannak, melyek jóságosak és sugárzó fényük van.

Az arcuk keskenyek, és másfélszer hosszabbak, mint a mieink.

Egyesek 2,2 – 3,8 m magasak és a mi fogalmaink szerint szép testalkatúak.

A nők közöttük csodálatosan szépek, kedvesek és jó felépítésűek, és sajátos arcuk ellenére bolygóink legkedvesebbikeinek nevezik őket. Puha, csillogó bőrük van.

A férfiak között egyesek szakállat viselnek.

Az egyik Berasa nevű jupiteri férfi, aki 2,8 m magas volt, sokat mesélt nekem a bolygójukon folyó életről, mint az ő szellemi életükről és csodálatos alkotó képességeikről.

Úgy tűnik, hogy más bolygók vezetői kozmikus ügyekben a szellemileg különösen magas szinten álló emberektől kérnek tanácsot és vezetést.

Ennek ellenére a Jupiter lakói nem nagyon különböznek a Mars és a Szaturnusz lakóitól, akikkel később találkoztam.

A jupiteri emberek aurája is csodálatosan szép. Azokat, akiket megajándékozzák barátságukkal, áldottaknak lehet nevezni.

A földi viszonyok megítélése Estralon szerint

„ Sok földi vezetői érti, hogyan tartsák rabszolgaságban népüket, aminek testi, lelki és mentális kihatásai vannak.

Politikusaitok mindig értik, hogy szavazóikat hogyan tartsák fogva

. Kormányhivatalnokok erre megszervezik, hogy a fiataljaitokat, belekényszerüljenek a katonai szolgálatba, később általuk előidézett háborúkba, amelyeket szintén csak lelkiismeretlen politikusok, fegyver- és lőszergyártók szítanak, hogy gyermekeitek meggyilkolásával pénzt keressenek!"

 

Pillantás a világegyetembe

 

Estralon ezután az űrtávcsövét a Központi Nap, Vela felé irányította.

Annak sugárzása tökéletes arany fény volt. Ezért hívják a Vízöntő-korszakot Arany-korszaknak is!

(Megj: nyilvánvaló, hogy Estralon nem közöséges távcsövet használ, hanem egy tértől és időtől független, a kozmosz összes sugarát, információját begyűljtő hiperfejett eszközt, egy kronovizorhoz hasonló készüléket!)

Mindketten, Aramia és Estralon is azt magyarázta nekem, hogy a Nagy Teremtő Univerzum, amely körül forog minden más univerzum, olyan messze van a Mindenségben, hogy fényévek quatrilliószor quatrilliói sem tudnák kiadni ennek a Földtől mért távolságát.

Az űrtávcsövet most a Jupiter, Mars , Szaturnusz, Neptunusz, Uránusz és a távoli Plútó felé fordítjuk, majd vissza a Merkúrra, Vénuszra, Aspidra, Vulkanra, Sideliusra, Nevora, Kronára és Absethleonra. (Spiritufó megj: a utóbbiak talán kisbolygók, csak nem földi névvel, de lehetnek még fel nem fedezett láthatatlan bolygók is a Nap körül, mint a Vulkán.)

A Plútó egyike annak az 5 égitestnek, amelyek a Krona-ról, vagy Mallonáról/ Maldekről váltak le egykor. (Spiritufó megj: mikor a Maldek felrobbant!)

 

Űrtávcső és érzékelő távcső

 

Az érzékelő távcsövet rövidebb távolságokra használják pontosabb megfigyelésekhez.

Ezekkel pl. könyvtárakba és könyvekbe is bele lehet nézni, minden könyvet el lehet olvasni vele, anélkül, hogy ehhez oda kellene menni.

Valóban elképesztő, hogy mi mindent lehet látni vele!

Át lehet látni vele falakon, téglán, cementen, vason, üvegen, sőt még emberi testeken is, és meg lehet figyelni, hogy belül hogy mennek végbe az egyes életfunkciók.

Ez csodálatos lehetőségeket adna, hogy a testben lévő daganatokat és betegségeket már a kezdeti stádiumban észlelni lehessen.

 

Napidőgép

 

Most egy olyan műszert mutatott meg nekem Estralon, amellyel messzemenően meg tudnánk változtatni a földi életünket!

Jobb elnevezés híján én „napidőgép”-nek nevezem ezt a berendezést.

Ezt be lehet állítani úgy, hogy megmutatja, mit fog csinálni egy vagy több személy, vagy a Föld népe holnap, vagy jövő héten, vagy jövő évben, vagy akár ezer év múlva is.

De arra is be lehet állítani, hogy visszatekintsünk abba az időbe, ami elmúlt, korábbi évszázadokba, évezredekbe.

Így tudtuk megfigyelni pl. a lemúriaiak magasan fejlett civilizációját virágzásuk csúcspontján, ahogy az kb. 80.000 évvel ezelőtt volt.

Engem igen meglepett az ő akkori civilizációjuk fejlettsége:

Gyönyörű nagy kiterjedésű városaik voltak, magas épületeik, piramisaik, repülőgépeik és űrhajóik.

Voltak napfénnyel üzemeltetett erőműveik.

Nagy napfényreflektorok szétosztották a fényt, hőt és erőt távoli területekre.

Repülőgépek egész tömegét láttam, hordfelületekkel, szárnyakkal, csőalakúakat, gömbalakúakat, repülő korongokat és másokat.

Pontosan megfigyeltük az életszokásaikat, a templomaikat és művészeti intézményeiket, egészségügyi központjaikat és ipari üzemeiket.

Kiderült: a mi jelenlegi földi "fejlettségünk" egy szánalmas semmi minden tekintetben e lemúriai civilizációhoz képes, aminek életét ebben a „napidőgép”-ben láthattam!

Aztán atomháború tört ki az atlantiak és a lemúriaiak között...

 

A végidő dekadenciája

 

Mint akkoriban, ma is ugyanaz történik: néhány bölcs férfi gondos vizsgálat után kiválasztja azokat az embereket, akiknek tovább kell adniuk a tudás és a bölcsesség fáklyáját a jövő generációinak.

Estralon és Aramia mindketten azt mondták nekem:

„Azt is tudjuk, hogy a Föld népei belülről békét kívánnak.

De felismertük azt is, hogy a Föld népei valójában nem képesek arra, hogy megvalósítsák a világbékét!

A kormányzati csoportok pontosan olyan rövidéletűek lesznek, mint az úgynevezett Egyesült Nemzetek Szervezete!”

 

Mentőakció – az Új Korszak rendje

 

"Mi űrbéli emberek, mint a ti idősebb testvéreitek, ha szükséges, olyan erőket fogunk bevetni, amelyekről nektek még fogalmatok sincs.

Meg fogjuk óvni a Földet a pusztulástól, és benne azokat is, akik ki lettek választva arra, hogy az eljövendő kor vezetői legyenek."

 

Vége.

 

 

 

 

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...