Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

 

Mármint az, hogy 1987-tól az emberiség ugyan új idővonalon van, és az 1999-re törvényszerűen kitörni készülő 3. világháborút ( és emiatt a 3D-s Föld bioszférájának teljes pusztulását ) ezzel megakadályozták, de a mostani, 2014-es állapotunk valójában jobb-e, mintha régi idővonalon maradtunk volna, egy nukleáris háború utáni futurisztikus-antiutópikus techno-zombi rabszolgatársadalomban, amelynek eljövetelét - mint az elit által kívánatos célt - gyakorlatilag a hollywoodi filmek már évtizedekkel ezelőtt beprogramozták az emberek tudatába? ( Pl. Szárnyas fejvadász, Menekülő ember, A Terminátor filmek jövőképe, Dredd bíró, Ötödik elem, a Mátrix filmek, A klónok támadásaban Coruscant bolygóváros éjszakai világa, Lopott idő, vagy akár még az Avatar film legelején a földi körülmények stb. )

Látszatra persze annyival vagyunk jobb helyzetben, hogy még nincs annyira lepusztult fizikai környezet körülöttünk, mint amit már nekünk előre beterveztek, ám lelki szinten lehet, hogy még nagyobb pusztulást és fájdalmat élünk át most is nap mint nap, mintha a világvége 2000 éve várt eseményei már elzúgtak volna a fejünk felett!

Most természetesen olyan csillagmagokról van szó, akik lelkileg már évek óta készülnek egy magasabb, lelki dimenzióba, egy olyan paradicsomi létállapotba, ahol a lélek valóban ki tudja fejezni önmagát és ahol az ember elindulhat a valódi tudati evolúciós csillagösvényén.

Sokszor utaltunk már arra, hogy a Mindenség fénylényei, az angyali lények különböző szintjei és pozitív földönkívüli fajok is az utóbbi 50-60 évben mindig utaltak arra tudati és az ezzel összefüggő elkerülhetetlen dimenzionális változásra is, aminek itt a Földön kb. 2000-2020 között végbe kell mennie.

Különösen fajsúlyos dátumokra utaltak a jóslatokban már évtizedekkel ezelőtt ( amikor alapvetően pozitív fordulatot vártak az emberiség helyzetében ) pl. 2003, 2011, 2012, 2013 és 2017 éveknél is.

Érdekes azonban, hogy ezek az évek bizonyos idővonalon valóban az alapvető váltás dátumai lettek, mivel 1987-től nem csak a mi elég problémás idővonalunkon indult meg a változás, hanem velünk párhuzamosan sok más idővonalon is, ahol a fentebb felsorolt időpontokban valóban megtörténtek az elkerülhetetlen kollektív tudati és dimenzionális változások.

Mert miről is van szó?

Természetesen lehetőségekről, mindig is lehetőségekről, mind kollektíve, mind egyénileg! Arról, hogy az emberi tudat elég érett-e az itt és mostban arra, hogy az állandóan jelenlevő, végtelen lehetőségekkel bíró mennyei kvantumóceánból az adott pillanat isteni lehetőségét megragadja!

Éppen ezért most már azt is megérthetjük, hogy pl. 2012-es évnél kicsúcsosodó várakozások szinte automatikusan beteljesedtek volna, ha már 2003. november 8-i Harmonikus Konkordancia valóban az lett volna, amire a neve is utal, vagyis a 3D-s Föld és a magasabb dimenziós Föld harmonikus együttrezgése elkezdődött volna!

De nem ez történt, minden amerikai kontakt-információözön ellenére sem - mivel egy másik idővonal-realitásból jött és jön most is az ilyenfajta nyugati kontakt-információ!

A 2003-as év energetikai változásai meg azért nem teljesülhettek, mert az 1987 utáni néhány kulcsév, főleg 1990 után, nem úgy alakult, mint aminek eredetileg be kellett volna következnie.

Azt láthatjuk tehát, hogy a mi idővonalunkon a 2012-es év elmaradt eseményeinek az okai valójában 20-25 évvel korábban keresendők.

Ám sok cikkünkben utaltunk arra is, hogy az 1987-es Harmonikus Konvergencia utáni néhány év szinte példátlan a világtörténelmünkben ( mármint a mi idővonalunkon ), mivel a 1987-88-89-es években még teljesen, utána 1993-ig pedig részben, a 3D-s anyagi élet szintjén is megvalósultak azok a változások, melyek akkor példátlan gyors belső változásokat indítottak el a korszak spirituálisan érett nemzedékénél!

Vagyis itt Magyarországon is a belső, spirituális eszmélés ( mint valami ébredés az István utáni ezer éves rémálomból ) és külső politikai-gazdasági-kulturális változások egy rövid ideig kéz a kézben haladtak egymás mellett - legalábbis így látszott, és ezt az akkori nemzedék így is élete meg!

Mégis mi az oka az elválásnak, azaz miért távolodott el egymástól az eredeti 1987-es idővonal - mely harmonikusan vezethetett volna el 2012-ig, a kollektív tudatugrásig - és a mi idővonalunk, amely jól láthatóan 1990-től kezdve egyre inkább ismét a régi tudatállapotok vonzásába került?

Az ok az volt, hogy a nyolcvanas évek végén még alig volt olyan spirituálisan érett ember, akinek tudatosodott volna az idővonalteremtés képessége!

Sőt, inkább azt kell mondani, hogy ez senkinek sem tudatosodott akkor, csak bizonyos régi szakrális hagyományok újraélesztése folyt gőzerővel, pl. José Arguelles vagy Drunvalo Melchizedek révén ( ahogy Magyarországon is - ám itt csak az intellektuális spekulációk szintjén ), vagy az alternatív tudományok első nagy koncepciójának, a marsi civilizáció kutatásának és az interdimenzionális fizikának a felvázolása Richard Hoagland és csapata által stb., ugyanakkor minden lelkileg érett személy azon az idővonalon maradt, melyet még szilárdan tartott kezében a háttérhatalmi elit, amely mániákusan az új világrendhez akarta vezetni akkor is az emberiséget.

Ez volt a probléma!

Vagyis az, hogy a spirituális tanítók és alternatív tudományos kutatók ( akik akkor nagyon kevesen voltak ) nem ismerték fel, hogy az az idővonal, amelyen éppen vannak, nem egy istentől elrendelt megmásíthatatlan valóság, hanem egy olyan dinamikusan változtatható és alakítható, kvantumtérbe ágyazott eseménysor, amelyet pillanatnyilag a háttérhatalmi élet rendkívül elszánt tudatmezeje teremt meg, és amely így megteremti a földi emberiség elég fájdalmas tapasztalati kereteit is!

A nyolcvanas évek spirituális tanítói és kutatói akkor csak arra voltak képesek, hogy az elit által felállított kvantumjátéktér keretei között mozoghassanak, így törvényszerű volt az 1987-88-89-es nagy lelki, kollektív ébredés csak egy átmeneti, jóleső, bódító érzés maradt, egy gyermetegen naiv várakozás, hogy a rendszerváltással együtt az anyagi bőség, az igaz tudás és a szeretet korszaka is eljön a Földre, vagyis a Vízöntő korszak, melyet már akkor is sokan vártak.

Az elit tudatmezeje akkor megadta nekünk ezt az illúziót, mivel a nagy politikai-gazdasági fordulatok előtt ( amely a mi idővonalunkon mindig egy nagy gazdasági-pénzügyi szabadrablás előjátéka ) be kell etetni az embereket, hogy önként és dalolva működjenek együtt önmaguk, családjuk és nemzetük létének a felszámolásában, ezért az elit kezdetben mindig odadob valami koncot a nagy éhezés után, a folyamatosan nincstelen emberiség pedig bekapja a csalit, mert nem tehet mást!

- Látjuk már az alapvető hibát?

A spirituális ébredést erőltetnek mestereink, gurujaink és tanítóink több, mint negyedszázad óta azon a régi idővonalon, olyan lehetetlen keretek között, amelyet a kvantumtérből most is az elit tudata alkot meg!

Ezért tátong feneketlen szakadék a szavak és a tettek között, a jelen idővonalunk napról napra romló életlehetőségei és a spirituális jóslatok és reményteljes kinyilatkoztatások optimista jövőképe között, amelyek valójában nem mások, mint a sok nyomorban élő spirituálisan érett ember mindennapi ópiuma - ez az igazság!

És ezért utasítjuk el most már a hagyományos nyugati channeling-szövegeket, beleértve Cobrát, Fulfordot és társait is, mert számunkra, magyarok számára ( és kelet-európaiak számára is ) lejárt az a türelmi idő, hogy a régi idővonalon tovább vesztegeljünk, mivel a kifosztottságunk olyan mértékű, hogy ez már minden pillanatban a fizikai létünket fenyegeti!

Persze teljes mértékben megértjük a milliomos amerikai szuperkontaktákat, meg Cobráékat is, hogy nekik még van pénzük és idejük pl. azzal szórakozni, hogy egy-két millió dollárért a sztratoszférában repülgessenek vizsgálgatva az eonikus háló vastagságát.

Nyilván ez is azt mutatja, hogy az idővonal-változtatás nem fog kialakulni magától, ha ezt külső körülmények nem kényszerítik ki - nos, ebből a szempontból mi itt Kelet-Európában valóban kedvező helyzetben vagyunk, mivel nincs más választásunk!

Először azonban azt kell tisztáznunk, hogy mi az idővonal-változtatás.

Ez többek között egy új vagy alternatív gondolati/érzelmi eseménysorba való belépést jelent pusztán azzal, hogy embernek elég kreatív a gondolatélete ahhoz, hogy pl. el tudjon egy másik múltat képzelni magának!

 

Mit jelent ez a gyakorlatban? Például azt, hogy 1987-től meg tudjuk változtatni mind a személyes sorsunkat, mind a történelmi eseményeket, mivel a kettő összefügg egymással.

( Megjegyezzük azonban, hogy most olyan gondolatok következnek, melyeket valószínűleg csak az a néhány spirituálisan fejlett magyar csillagmag érthet meg, akik korábban a nibirui kontakta, Leonard semmi mással össze nem hasonlítható forradalmi tanításait is igaznak ismerték fel, vagyis már egy bizonyos fokig elegük van a nemzetközi szinten agyonajnározott angolszász típusú kontakta-spriritualitásból is, mivel belülről érzik, hogy ezek a kozmikus magyar lélek mélységeit sohasem fogják elérni! )

Ám ez az idővonal-változtatási képesség nem mindenkinek adatik meg igazán, legalábbis tudatosan nem, csak azoknak, akik a 6D-s vagy magasabb szíriuszi kozmoszból jöttek, vagyis a lélektudatos magyar csillagmagoknak!

Más csillagmagok és fénymunkások szerte a világban, különösen az alternatív médiákban sztárolt nyugati kontakták és tanítók általában az 5D-s plejádi szeretet-energiát képviselik, melyek persze valóban nagyszerű gyógyító fényenergiák, ám mögötte még nincs meg igazán a kozmikus intelligenciának az a mélysége, mely a szeretetenergiáknak emberiség-megszabadító mélységi dimenziót is tudjon adni!

Ehhez ugyanis alapvetően új eszmei energia is kell, mellyel a különböző 3-4-5D-s csillag- és bolygórendszerekből ideiglenesen - galaktikus kísérletként - összehozott heterogén földi emberiség még nem rendelkezik.

A 6D-s szintű teremtéssel viszont azonnal meg lehet változtatni azt az idővonalat is, amelyben jelenleg élünk és amely ma már teljes csődöt mondott minden sorozatos szeretet-világmeditációs felbuzdulások ellenére is.

Végezetül nézzük meg ezért - a megértést elősegítve -, hogy mi történik, ha megváltoztatjuk az 1987-től induló idővonalat, amely majd harmonikusan jut el a 2003-as Konkordancián át a 2012-es Felemelkedésig ( ezt az alternatív, a miénknél jóval pozitívebb idővonalat most csak 1987-től 2006-ig követjük nyomon ):

- 1987  A kelet-európai reformmozgalmak úgy erősödnek meg, hogy az ügynökök nem tudnak azokban vezető szerephez jutni; elkezdődik itt a spirituális-ufós-ezoterikus könyvek kiadása.

- 1988  A Szovjetunió vezetősége kezd eltérni az eredeti szabadkőműves forgatókönyvben leírtaktól ( Putyin-effektus ); Az első ufós és ezoterikus klubok megalakulása.

- 1989  A Szovjetunió vezetősége javaslatot tesz a kelet-európai országoknak, hogy egy közösségben maradva szervezzék át a politikai és gazdasági struktúrájukat a modern korszak követelményei szerint; Az első ufós és ezoterikus havilapok megjelenése, az első alternatív tudományos szabadegyetemek létrehozása.

- 1990  A Szovjetunióban és a kelet-európai országokban teljesen megszabadulnak az atlantista politikai-gazdasági-kulturális szárnytól és a nemzeti kommunista, majd a tradicionális és a kozmikus szemléletű spirituális erők veszik át fokozatosan a hatalmat; kinyilvánítják hivatalosan az alternatív tudományok létjogosultságát, és felállítanak egy kettős, szabadon választható oktatási rendszert, mely a hagyományos materialista és a spirituális szemléletű tudományokat foglalja magába.

- 1991  A Varsói Szerződés tagállamai kinyilvánítják, hogy ezentúl Keleti Szövetség néven alapvetően átalakítják a rendszerüket, amely most már ezeken az eszmei értékeken nyugszik:

1. Az emberiség új, boldogabb, anyagi gondoktól mentes korszakába való belépést elősegítendő a Keleti Szövetség elkezdi az egész Föld bolygón erőszak mentesen támogatni az emberiség jólétért dolgozó minden egyént és társadalmi szervezetet.

2. A Keleti Szövetségen belül megszűnik minden állampolgári korlátozás, minden tagállam minden polgára egyenrangú, ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel.

3. Az anyanyelv szabad használata mellet, bármilyen kicsiny népcsoportról is legyen szó, a Keleti Szövetség bevezet egy egyszerű nemzetközi közvetítő nyelvet is, amely megkönnyíti a kommunikációt, a tudományos információcserét és egyúttal megszünteti a kisebb népek kulturális javakhoz való hozzájutásának a hátrányát a nagyobb népekkel szemben.

4. Az új, szabadenergiás technikai fejlesztések függvényében, a Kelet Szövetség minden állampolgárának alanyi jogú alapellátást biztosít, amely magában foglalja a lakhatást, az energiát, az élelmiszereket, a ruházatot, az orvosi ellátást, a közlekedést, az oktatást és a kulturális javakhoz való hozzáférést.

5. A pénzrendszert fokozatosan felszámolva először az aranyalaphoz kötött pénz bevezetésével, majd az új hardver-szoftver fejlesztések függvényében egy központi regisztrációs kártyarendszer bevezetésével lesz hatékonyan biztosítva, mind az alanyi jogú alapellátás, mind minden más célszerű emberi igény, amely nincs ellentmondásban a Keleti Szövetség alapvető eszmei szándékaival.

- 1992  A Keleti Szövetség kiterjeszti a partneri együttműködését egész Kelet-Ázsiára ( Kína, Mongólia, Japán, két Korea, Tajvan, Indokína ), épp úgy Nyugat-Európa ( Nyugat-Németország, Ausztria, skandináv államok, Olaszország ), mind a Balkán ( Jugoszlávia, Albánia ), mind a keleti mediterránium ( Görögország és Törökország ) felé; a Keleti Szövetség tagállamaiban elkezdődik az alapvető tudományos és média-reform: az akadémiáról elküldik vagy nyugdíjazzák a materialista tudományos vonalat követő akadémikusokat, a médiákban pedig megtiltják a negatív érzelmeket, félelmet vagy stresszet okozó hírek közlését, mind pedig az erőszakos filmek sugárzását.

- 1993 A Keleti Szövetség felszólítja a nyugati országokat, hogy vessenek véget az ufó-álcázásnak és a titkos projekteikben régóta használt antigravitációs és szabadenergia-technológia eltitkolásnak, egyúttal a Keleti Szövetség nyilvánosságra hoz cenzúrázatlanul minden birtokában lévő ufó-dokumentumot és minden szabadenergia-technológiai szabadalomleírást; ezzel párhuzamosan a Keleti Szövetség országainak valamennyi egyetemén ufológiai és szabadenergiai tanszék létesül.

- 1994 A Föld majd minden Keleti Szövetségen kívüli fejlett országában zavargások törnek ki, követelve az alanyi jogú alapellátás bevezetését, épp úgy minden más korszerű reformot, ahogy ezt Keleti Szövetségen belül már bevezették és ahogy ott néhány év alatt hihetetlen fejlődést értek el mind a társadalmi jólét, mind a népegészség, mind a kulturális-technikai fejlődés területén.

- 1995 Az ENSZ átszervezése a Keleti Szövetség elvei alapján, melyet a fejlődő országok egyöntetűen támogatnak, sőt követelik a fejlett nyugati országoktól. Az ipari hatalmak pedig kénytelenek elfogadniuk ezt az átalakítást a saját lázongó lakosságuk nyomása miatt.

Az ENSZ a Gaia Népei Szövetsége néven alakul át, mely kétszintű képviseletét jelenti a Föld népeinek, az egyikben két-két küldött képviseli a Föld minden népét és nemzetiségét, a másikban a népek számarány szerint vannak képviselve.

Mindkét szint 6-6 tagot jelölhet 5 évre a 12 fős Gaia Kormányzó Tanácsba, mely most már a bolygó legfőbb irányító testületeként működik és amely mindig 6 nő és 6 férfi tagból áll. A Gaia Kormányzó Tanácsba csak a legkiválóbbak kerülhetnek, akik a rendkívül alapos testi-lelki, intellektuális és spirituális próbákon megfeleltek, de még ez is csak egy feltétel, mivel a Gaia Népei Szövetsége kétszintű képviselőinek meg is kell választaniuk őket.

Mikor az első Gaia Kormányzó Tanács feláll, rögtön javasolja a GNSZ-nek ( Gaia Népei Szövetsége ), hogy fogadja el egyetemes érvényűnek az emberi alapjogok azon öt pontját, melyet a Keleti Szövetség 1991-ben már deklarált. Ez hosszabb vita után meg is történik, azzal a feltétellel, hogy ezzel együtt egyetemes érvényű radikális szabályozásokat kell bevezetni a népességszabályozás és a környezetszennyezés területén is. Ezeket a módosításokat a GKT ( Gaia Kormányzó Tanács ) elfogadja.

- 1996 A GKT bezáratja a bolygón lévő összes atomerőművet és az összes nukleáris fegyvert hatástalanítja, a veszélyes elhasznált radioaktív fűtőelemeket átadja megsemmisítésre ( még titokban ) a Galaktikus Szövetség speciális egységeinek. A világ népességét 6 milliárd főben maximálja, melyet a Föld lakossága semmiképpen sem léphet át, ezért

1. 1996. január 1-től egyetlen földi pár sem vállalhat 2 gyermeknél többet,

2. Azok a párok vagy egyedülállók, akiknek már 2 vagy több gyermekük van, nem vállalhatnak több gyermeket,

3. Azokat, akik megszegik a gyermekvállalási limitet, fájdalom- és szövődménymentesen sterilizálják.

A radikális népességszabályozás bevezetése minden előzetes várakozás ellenére kevés ellenállásba ütközik, mivel az alanyi jogú alapellátás egyetemes bevezetése miatt a fejlődő országok lakossága is felszabadult attól az ősi hagyományokba gyökeredző gazdasági kényszertől, hogy túlszaporodással biztosítsa az önellátását.

- 1997 A GKT betilt a bolygón minden környezetszennyező ipari tevékenységet, és az országokat kötelezi, hogy energiatermelésre most már csakis szabadenergia-alapú technológiát alkalmazhatnak.

Ugyanakkor betiltja a bolygón - mint legfőbb környezetszennyező tényező - minden belsőégésű motorral meghajtott járműnek a használatát is, és helyette 5 évig engedélyezi az alternatív meghajtással működő járműveket, addig, amíg az antigravitációs lebegő járművek sorozatgyártására a járműipar teljesen át nem áll.

A GKT teljeskörű globális oktatási reformot is meghirdet, mely megszünteti a hagyományos alap-, közép- és felsőfokú iskolarendszert, és helyette egy 4 + 3-as szintű szabadiskolai rendszert tesz kötelezővé, melynek alapelvei:

1. Minden gyermeket az isteni lélek megtestesüléseként kell tekinteni, ezért az új Gaia-oktatási rendszer visszatér az egész galaxisunkban érvényes platóni alapelvhez, miszerint az oktatás és nevelés elsődleges feladata a gyermek lelkében mindig rendelkezésére álló bölcsességet és igaz ismeretet a felszínre hozni.

2. A gyermek belső tudásának kibontakoztatása a teljes szabadság biztosítása mellett csakis kreatív és szeretetteljes légkörben lehetséges, ezért a gyermekek 6 éves kortól önálló tanulócsoportot ( min 6 - max 12 fővel ) képeznek, amelyek maguk határozzák meg azokat a feladatokat, amit az adott évfolyamban el kell végezniük. A tanárok a gyermekek felnőtt koráig mentorokként fognak mellettük állni, mely azt jelenti, hogy csak akkor fognak a mentorok tanáccsal, tanítással, útmutatással a gyermekeknek segíteni, ha erre ők igényt tartanak.

3. Mentor csak az lehet, aki átfogó tudása mellett lelkileg is harmonikus személyiség, és aki nagy empatikus képességgel rendelkezik, ugyanakkor nyitott, kreatív személyiség. A GKT és GNSZ a mentori munkát a bolygó legfontosabb hívatásának nyilvánítja ki, mely hatékonyságának záloga az egész emberiség harmonikus jövőbeli fejlődése.

4. Az önálló gyermeki tanulócsoportok életritmusa nem függhet továbbá a korábbi mechanikus matematikai időtől, hanem egyrészt a maja naptárban lefektetett galaktikus időkörhöz kapcsolódik, másrészt az állatövi kozmosz éves ritmusaihoz. Ez azt is jelenti, hogy egy tanulócsoportnak az előrehaladása nem függ az évek számától, hanem egy szinten akár több évig is maradhat, de éppúgy néhány hónap alatt is végezhet azokkal a követelményekkel, melyeket a mentorok közölnek a csoporttal.

5. A tanulócsoportok harmonikus működésének az alapvető feltétele, hogy az a csoportház, melyben a gyermekek tevékenykednek, be legyen ágyazva a természetbe, vagy legalábbis nagy, zöld park vegye körül. Ugyanakkor a csoportháznak is egy olyan komplex épületegyüttesnek kell lennie, ahol játszótermek, csoportszobák, technikai és kutatóműhelyek, pihenő és elmélyülő szobák, művészi alkotóműhelyek, könyvtár, tanács- és színházterem, uszoda, veteményes kert, kisállatkert, atlétikai és ügyességi pályák vannak.

A csoportház gazdája egy vagy több tanulócsoport, mely(ek) így teljes felelősséget vállal(nak) annak fenntartásáért és állapotáért.

6. A tanulócsoport 4 alapszinten megy át, melyet a bolygó összes fiataljának 6-18 év között el kell sajátítania:

- a közösségi szociális viselkedés alapjainak az elsajátítását, és közösségért ( csoportért ) végzett munka örömének személyes megtapasztalását,

- a személyes képességek és ambíciók harmonizálását a közösség ( a csoport ) érdekeivel és céljaival,

- a teljes felelősségvállalás képességét,

- a teljes áldozatvállalás képességét.

Osztályzás nincs, és végzettségeket, okleveleket, diplomákat sem lehet osztogatni, mely a személyiséget azonnal elkülönítené a közösségétől, hanem minden alapszinten megszerzett képesség, jártasság és ismeret a fizikai testben megtestesült lélek magasabb földi ( és kozmikus ) hivatására készít elő, amely túl van a puszta intellektuális tudáson.

Ugyanakkor a 4 alapszint képzéséhez tartozik természetesen a gyakorlati tudományos, művészi és sportbeli ismeretek-képességek rendkívüli magas szintű elsajátítása és egy közösséget szolgáló hasznos szakma ismereteinek megszerzése.

Ezenkívül a mentorok minden egyes személy és közösség életét pontosan figyelik, és ahol már a nyomát is látják egy gyermeknél, ifjúnál vagy magánál a csoportnál az átlagosnál nagyobb tehetségre vagy hajlamra, ezt rögtön jelzik a helyi Mentori Tanácsnak, amely rögtön kiértékeli és kielemzi a helyzet, és azonnal olyan speciális szaktudású mentort küld oda, mely külön segítő-motiváló tényező lehet azon a területen egyén vagy a csoport fejlődésében.

A 3 felsőszint elsajátítása 18. évtől akár a fizikai test levételéig és az után is tarthat, ugyanakkor a Föld jelenlegi népességének még nem kötelező, csak szabadon választható út.

A 3 felsőszint a galaktikus tudatosságba való belépés fokozatait testesíti meg, mely

- a mikrokozmikus ( aurikus és inkarnációs ) tudatosság képessége

- a kozmikus ( naprendszerbeli ) tudatosság képessége

- a makrokozmikus ( Mindenség ) tudatosság képessége

Az új Gaia-oktatási rendszer élethosszig biztosítja minden ember számára a tanulásnak, szakképzésnek és a lelki-szellemi fejlődésnek mind a tárgyi, mind a személyi feltételeit, mivel a földi társadalom ( is ) csakis úgy fejlődhet egyre ideálisabb, egyre harmonikusabb állapotok felé, ha az emberek a lélek és a természet titkainak megismerésére állandóan motiváltak.

- 1998  A GKT leállítja az összes kis és nagy vallásnak, szektának a térítő tevékenységét. 1998 január 1-től egyetlen új tag sem léphet be ezekbe az idejét múlt intézményekbe. A még vallási elfogultsággal rendelkező, egyelőre változni nem akaró hívőket pedig elkülönítik az emberiség fejlődőképesebb részétől.

A vallási elfogultakat állandó láthatatlan megfigyelés alá helyezik, amely azonban nem avatkozik be a mindennapi életükbe és semmilyen károsodást sem okoz nekik, csak az a célja, hogy a fejlődőképesebb embereket idővel kiemeljék közülük, ugyanakkor a vallási elfogultak is ugyanazokra az alanyi jogú juttatásokra jogosultak, mint minden más földi ember.

A vallási elfogultak gyerekeinek is már kötelező az új, szabadabb rendszerű iskolába járni.

Megkezdődik az új Gaia-oktatás mentor-központjai globális hálózatának kiépítése, melyek egyben az információs, a tudományos-technikai kutatások és művészeti alkotóközösségek központjai is. Ezek egyrészt a régi egyetemi campusok átépítése révén jönnek létre, másrészt a Föld legideálisabb, legparadicsomibb helyein alapulnak, ahol ott már őket a Tudomány Templomainak nevezik, mivel a régi vallásos kultusz épületei fokozatosan kiürülnek, és az emberek az Istennel való kapcsolatot most már nem egy hitrendszer gondolkozás nélküli elfogadása révén találják meg, hanem a személyes lelki fejlődés, a tudás folyamatos gyarapítása és közösség jólétének szolgálata segítségével.

- 1999  Megkezdődik minden egy milliónál népesebb város lebontása és átalakítása harmonikus környezetet biztosító ökotelepüléssé; ezzel párhuzamosan elindul a sivatagok paradicsomi környezetté alakításának óriási projektje, mely fokozatosan befogadja a nagyvárosok lebontása miatt elköltözött tömegeket, mintegy a Föld lakosságának a felét.

 

Az Föld új városai

 

Ugyanez az ökológiai átalakítás veszi a kezdetét az egy milliónál kevesebb lélekszámú településeknél is, csak itt nem kell elköltöztetni a lakosság jó részét, hanem helyben maradva az óriási kertvárosok egymásba érő rendszerévé alakítják át őket, melyeket egzotikus botanikus kertek, természetvédelmi parkok teljesen szabadon élő állatokkal és érintetlen őserdők szakítanak meg.

Ezeket az óriási településszerkezet- és környezetátalakító projekteket a GKT, a GNSZ, a GTTT ( Gaia Tudományos Tanácsadó Testülete, mint a korábbi Akadémiák örököse ) és GMT ( Gaia Mérnöki Tanácsa ) alig 10-15 év alatt végre tudja hajtani, mivel 1987 és 1999 között annyira felgyorsult a tudományos és technikai fejlődés, hála az emberiség testén élősködő háttérhatalmi erők bűnöző és tömeggyilkos tagjainak letartóztatásnak és börtönbe vetésének + minden eddigi szabadenergiai technológiának és antigravitációs titkos projeknek a napvilágra hozatalának, hogy viszonylag könnyen és gyorsan tudnak már pl. olyan hatalmas épületelemeket antigravitációsan mozgatni, ahogy ezt egykor a Nagy Piramis építésénél is az atlantiszi emberiség tette.

Ennek az évnek a nagyon fontos eseménye még az is, hogy a GKT bejelenti, hogy négy éven belül megtörténik az első nyilvános kapcsolatfelvétel a Fény Galaktikus Szövetségével, a földönkivüli testvéreinkkel, akik titokban eddig is köztünk tartózkodtak, és akik már most is aktívan segítenek a hatalmas környezetátalakító projektekben.

 

( Az idővonal folytatása: http://spiritufo.ditro.hu/valodi-ufo-kutatas/23-a-vizoent-kor-uj-spirtualis-szemlelete/310-idvonalunk-csdje-es-egy-megoldas-2-resz )

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...