Azért juthattunk el ide, a legmélyebb tudatlanságba és a legfeketébb sötétségbe, mert 3D-ben a létezés vér-alapú!

Ha nincs vér, nincs élet.

Ha kifolyatják a véredet, néhány perc alatt meghalsz.

A vér-tudat biztosítja azt, hogy sohase emlékezz az inkarnációidra, hanem csak a vér-közösségeden belül keresd és találd meg a vágyaid beteljesülését.

Vagyis az egyszeri, rövid biológiai élet alatt.

A vér misztériumán alapszik minden, ami ezt a sátáni világrendet fenntartja:

1. a család

2. a nemzet

3. a Föld vezetése

Az, hogy egy gyerek családban születik, és nem egy szabad lélekközösségben, már le is pecsételi 100%-ban az egész életét!

Hogy sorsának a rabja. Épp úgy, mint a középkorban.

Testi formájának éteri sablonját a nagyszülőktől kapja - vagyis semmi köze hozzá! (Szülőktől csak a szaporítóanyagot.)

Az ösztönös reakcióit minden negativitással együtt vérvonala négy előző nemzedékétől - vagyis semmi köze hozzá!

Kamaszkortól, mikortól leszarja a szüleit, még kétesebb dolgoknak szolgáltatja ki magát: a sötétség asztrális erőinek, akik a sztárok képében ejtik foglyul, az ő viselkedési mintáik - vagyis semmi köze hozzá!

Felnőtt korban csak akkor csinálhat karriert, ha behódol e világ vér-hierarchiájának!

Föld vezetése egy maffia, amely éppúgy véralapon van szervezve, mint minden bűnszövetkezet.

Azonban nem lehet eléggé kihangsúlyozni, hogy a vér-tudat alapja mindig a család, hogy a családot, a csalást próbálják minden korban eszményíteni!

Vagyis azt, hogy a gyerek a te személyes birtokod! Ezáltal majd a te gyereked is személyes birtokának fogja tekinteni a saját gyerekét és így tovább...

de főleg: ezáltal minden földi vágy a birtokösztönhöz fog kötődni!

Főleg a párkapcsolatok!!! Minden poklok legpokolibbja!

Mi történik akkor, ha egy tökéletes családba születsz, minden vallás és állami intézmény szent eszményi környezetében?

Akkor tökéletes állampolgár is leszel természetesen.

Akkor jó munkaerő leszel, és jó családfő is, aki szereti a családját és mindent megad neki.

Akkor ez a tökéletes családfő tökéletesen engedelmeskedő robotgép lesz az egyház vagy az állam kezében!

Ha jó orvos, akkor ezreket, ha nem milliókat fog eltenni láb alól, anélkül hogy tudatos lenne neki!

Ha jó katona, akkor büszke a küldetésére, hogy pont őt bízták meg, hogy ledobhat egy atombombát egy ellenséges városra!

Ha egyszerű eladó egy boltban, akkor fájdalmas, de megértő mosollyal közli a vásárlókkal, hogy a kenyér ára ma 100 Ft-tal több, mint tegnap, de hát mit tudunk tenni...

4D-ben a létezés intelligencia-alapú.

Ez azt jelenti természetesen, hogy átfogja legalábbis a múlt inkarnációit! - tehát nem spekulatív elméletek tudásáról van szó.

Ez az emlékezés első szintje.

Mindennek a kulcsa - mint mindig - a gyerek születése!

4D-ben tudják, ki fog jönni, és így is kezelik őt 0 éves korától!

Ezért természetesen nem vér-alapú őrületben fog felnőni, ami eleve az intelligencia tagadása, hanem a lélekközösség első szintjén egy 8 fős lélekközösségben!

Ahol 4 nő és 4 férfi az anyja és az apja, attól függetlenül, hogy azon belül mely pár volt a tényleges biológiai szülő.

Ekkor az innen induló személyes életút, mintegy 300 év tökéletes tapasztalatot és fejlődést biztosít egy idővonal inkarnációs kapcsolatrendszereinek az elmélyítésére.

5D-ben a létezés lélek-intelligencia-alapú.

Ez azt jelenti, hogy egy 40 fős lélekközösségen belül születik meg minden gyerek, aki csakis Krisztus- vagy Mária Magdolna-minőség, vagy modernebbül: Astar- vagy Athéna-minőség lehet.

Vagyis minden születés = egy istenszületéssel.

Ez kb. 2000 év tökéletes tapasztalatot és fejlődést jelent több 3D-s, 4D-s és 5D-s idővonal kapcsolatrendszereinek egy szeretet-egységként való átélésében, mely rögtön megnyitja a 6D-t.

Vér-alapú valóságban minden ember csak egy szerepben van - ebből semmi léleknyereség nem származik, hiszen ezzel kölcsönösen egymást tartjuk fogva a 3D-ben!!!

4D-s valóságban már tisztában vagyunk vele, mert tapasztaljuk, hogy minden emberi kapcsolat mögött már több inkarnációs variáció is volt, így egyetlen emberi kapcsolat sem lehet már vagy-vagy, hanem is-is!

Pl. itt már nagyon is megértjük a házasság fölöslegességét, hiszen akit most szeretek, az előzőleg esetleg az anyám vagy a gyerekem volt, így a szeretetérzéshez magas intelligencia miatt már nem társul birtokvágy - így a tragédia sem természetesen.

5D az igazi multidimenzionális tapasztalat a mindennapi életben, mikor pl. egyszerre tudod átélni egy emberi kapcsolatban, hogy ő, akit szeretsz, egyszerre apád/anyád, gyereked és szerelmed!

Ez már lélek valóságának a szintje, ami még magasabb dimenzióban még átfogóbb lesz.

 

 

 

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...