Utazás az asztrális Vénuszra

 

 

Honlapunk célja, hogy a magyar UFO-kutatás egész szemléletét megújítsa, mely szerintünk az eddigi 30-35 év során helytelen irányokat vett!

Mi, akik az emberiség spirituális megújulásáért dolgozunk, úgy látjuk, hogy egy olyan fontos alternatív tudományos szegmensben is, mint az UFO-kutatás, itt Magyarországon az utóbbi majd' negyed század alatt valójában még az alapokat sem rakták le!

Az alapok pedig, mint minden más valódi tudományban, a helyes spirituális szemléletben keresendők, melynek a következményeként a szívvel újra kapcsolatba került tudat tiszta megkülönböztető és felismerő képességre tesz szert!

Viszont éppen ez hiányzik oly' fájón a magyar UFO-kutatásban : a tiszta megkülönböztető és felismerő képesség!

Mert mi is történt valójában?

 A nyolcvanas évek közepétől még pártállami "hátszéllel" megjelenő kevés UFO-tematikájú könyv és cikk tulajdonképpen megadta az alaphangját az egész további, zsákutcába került magyar UFO-kutatásnak, azaz UFO-nemkutatásnak!

Nagyjából 1986-1993 között felosztották a magyar UFO-kutatás területét egymás között olyan emberek, akik spirituális értelemben teljesen süketek és vakok voltak, és így már kezdetekben félrevitték a kutatást - amely rendszerint kimerült egy kis terepszemlével és hozzá elméleti spekulációkkal -, olyan materialisztikus irányba, amely több volt, mint hiba! Pedig abban az időben még számtalan kereső, de a nagyközönség is nyitott volt az UFO-téma iránt, éppen ezért akkor sokan vágyakoztak a tiszta és igaz szó után!

Tehát nem arra volt igazán szükség - ahogy most sem -, hogy valami UFO-jelenség után kutassunk jóval azután, amikor az már megjelent! Mivel ez a módszer nem csak spirituális szempontból tiszta őrület, hanem a mindennapi józan ész szempontjából is!

A spirituális szempontból azért bolondság ez az alapállás, mert aki ilyet csinál, aki állandóan tanyasi udvarokon meg szántóföldeken keresi az UFO-nyomokat, az valójában még nem tud megválaszolni az UFO-kutatás hét alapkérdésére, mivel teljesen tudatlannak mondható, és az ő úgynevezett "UFO-kutatása" valójában nem más, mint pótcselekvés!

Mi az UFO-kutatás hét alapkérdése?

 

1. Mik az ufók?

2. Honnak jönnek?

3. Hogyan működnek?

4. Hozzánk hasonlóak vagy másfajta lények vezetik őket?

5. Miért vannak itt?

6. Miért nem lépnek kapcsolatba velünk?

7. Meg akarnak minket támadni vagy békések a szándékaik? 

 

Ezekre a kérdésekre pedig nyilvánvalóan nem lehet nyomokból bogarászva kiolvasni a választ, ahogy egy számítógép-alkatrész nyomaiból sem lehet kikövetkeztetni, hogy hajdan milyen programokat tárolt! Mert ha valaki ezt tenné, azt joggal neveznénk őrültnek!

Nos, az úgynevezett "objektív UFO-kutatás" nyilvánvalón a materialista áltudomány módszertanát utánozza, mely szintén ugyanolyan "sikeres"  - miután az adófizetőktől elvont milliárdokat az álproblémák kutatására fordítja - az emberi lét és a Kozmosz alapkérdéseinek meg nem válaszolásával, mint a hivatalos magyar UFO-kutatás!

És hogy milyen szinten van még most is, 2011-ben ez a kutatás, azaz a nem-kutatás, azt mi sem jellemzi jobban, mint hogy még 25 év vita után sem tudnak megegyezni az önjelölt UFO-kutatók az első kérdésben sem, hogy mik az UFO-k valójában!

A többi kérdésről nem is beszélve, melyeknek megválaszolása, messze túl mutat a mai materialista iskolarendszerben kondicionált értelmiségi felfogóképességén!

Pedig meg lehetne válaszolni őket, mégpedig nagyon könnyen!

Hogyan?

Úgy, hogy magukat az UFO-kat vezető földönkívülieket kérdezzük meg!

Ezért alapvető a spirituális UFO-kutatásban a pozitív civilizációkkal foglalkozó fizikai és telepatikus kontakta-irodalom tanulmányozása, vagy a velük való személyes kapcsolat!

Azaz : az elsőkézből jövő információ! Például :

Utazás a sziriuszi magyar bolygóra

 Utazás a szíriuszi Magyar ( Turul ) bolygóra 

 

Mert valós információt a Kozmoszról, földönkívüli testvéreinkről és annak világairól csakis spirituális úton lehet szerezni, még akkor is, ha ez a kapcsolat esetleg a fizikai szinten is létrejött, mivel a kapcsolatra kiválasztott földi személynek már eleve spirituálisnak kellett lennie, hogy a bekövetkező eseményeket, azok sokszor csodaszerű tapasztalatait a tudata elfogadja!

Na, és éppen ez az, amit a két évtizedes magyarországi UFO-nemkutatás eddig mindig kapásból negált! Mivel a materialista szemléletük miatt éppen azt tagadják, amire név szerint valójában hivatottak lennének.

És ezért kellett létre hozni ezt a honlapot, hogy végre minden igazságkeresőt tájékoztatni lehessen arról a milliónyi pozitív tényről az UFO-kkal kapcsolatban is, melyeket itt Magyarországon már évtizedek óta módszeresen elhallgatnak vagy letagadnak!

A spiritualitás hiánya ugyanis az UFO-kutatásban is automatikusan a negatív földönkívüliekkel való kapcsolatot erősíti : a mindenütt látható kitűzők, jelvények, poszterek, fityegők és logók, vagy a bulvár szintű, szenzáció hajhász magazinok és ufós újságok címoldalán állandóan reklámozott negatív földönkívüliek, de épp úgy a földönkívüli fenyegetésről szóló filmek ezrei is mind a negatív erőket erősítik!

És nézzük csak meg, hogy a híres magyarországi "UFO-kutatók" milyen könyveket írtak vagy milyen "ufós" könyveket fordítottak le az utóbbi 20-25 évben : mind hemzseg az olyan témától, melyek negatív lények tevékenységéről szólnak, azaz az emberi tudat negatív beárnyékolásáról! Míg a pozitív földönkívüliekről szóló fizikai kontakta-irodalom 50-60 éves alapműveiből még egyet sem adtak ki! - És ez már több, mint gyalázat!

Ezért nekünk, akik a Galaktikus Fénytestvériség szolgálatában és az emberiség üdvére akarunk tevékenykedni, határozottan vissza kell utasítanunk azt a negatív módszert és azt a negatív alapállást, amellyel a mai magyarországi UFO-kutatás dolgozik!

Mi feladatunk az, hogy az Igazságot, azaz a Fényt terjesszük, mely által mindenkit, aki hajlandó ezt befogadni, egy új, magasztos tudatállapot felé segítsünk vezetni, párhuzamosan a Földünk és a Naprendszerünk spirituális átalakulásával!

Úgy legyen!

 

Az Új Föld

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...