2021-ben egy kozmikus lénynek, Yaltabaothnak a neve Yaltabaelre változott, mert ez a hatalmas kozmikus lény végre átlépett a Fény oldalára.

Azonban drámai események állnak e változás mögött, nemcsak a név viselőjére vonatkozóan, hanem mindazokkal kapcsolatban is, akik a Helyi Rendszerünk létrehozói a mi Helyi Univerzumunkban.

Ám ezek a fogalmak, mint pl. "Helyi Rendszer" vagy "Helyi Univerzum", eddig igencsak bizonytalan és ködös fogalmak voltak a Föld lakóinak, úgyhogy ideje tisztázni őket.

És főleg azt, hogy végre belepillanthatunk az anyagi világmindenségnél majdnem végtelenszer nagyobb és hatásosabb asztrális kozmosz legfontosabb történéseibe!

Először is:

Nem csak egy univerzum van, hanem nagyon sok, legalább annyi, ahány galaxis van a mi univerzumunkban.

Az univerzumok összességét nevezzük szuperuniverzumnak.

Egy szuperuniverzum felépítése (mert abból is több van):

Egy szuperuniverzum áll 10 Nagy Szektorból.

Egy Nagy Szektor áll 100 Kis Szektorból.

Egy Kis Szektor áll 100 Helyi Univerzumból.

Egy Helyi Univerzum áll 100 Csillagképből.

Egy Csillagkép áll 100 Helyi Rendszerből.

A Helyi Univerzumunkat (és ezzel együtt minden alatta lévő szintet is) egy kozmikus Lény, egy Társteremtő a Forrással együtt hozta létre. (És hogy a Forrást is tisztázzuk: Ő a fő teremtője mind a hét Szuperuniverzumnak.)

A mi helyi Univerzumunkat (100-ból az egyiket) Yaltabaoth teremtette. Ezen belül a Helyi Rendszerünk gazdája (10.000-ből az egyik) Lucifer volt.

Yaltabaoth egyik fia, Jehova volt a Naprendszerünk uralkodója.

Második fia, Jahve, a Föld uralkodója.

Mindkettő lakóhelye a Szaturnuszon található.

A harmadik fiú, Sabaoth, már kezdetben átment a Fény oldalára, és most az El Moria nevet viseli, ami az Úr látomását vagy az Úr útmutatását jelenti.

Yaltabaoth szülei a Helyi Univerzum sötét Társteremtője és a Világanya, Szófia voltak, akik a Legfelső Fény-Hierarchiák akarata ellenére mentek bele ebbe a nászba. Így Szófia később kénytelen volt elhagyni a fiát, miután apja teljesen átvette Yaltabaoth irányítását.

Ez volt a helyzet egészen a közelmúltig, amikor radikális és visszafordíthatatlan változások kezdődtek a Helyi Világegyetem struktúrájában.

Milyen változások?

Egy másik adminisztratív felosztás ment végbe, úgyhogy a Helyi Világegyetemünk most már 24 eónból áll:

12 eón a sötét Társteremtőéjé, 12 eón pedig az öccséé, Krisztusé lett!

A sötét Társteremtő teljes hatalommal bírt a 12 eónja felett, de ez nem volt elég neki, uralkodni akart egész Pleróma (asztrális teljesség) felett.

A Forrás összes közelmúltbeli erőfeszítései a sötétség uralma alá került e teremtési szintjeinek a megmentését célozta.

Vagyis az egykori Tökéletes Embernek, Yaltabaothnak és sötét Hierarchiája hatalmában lévő 12 eónjának a megmentését.

Ez az erőfeszítés az emberiség újjászületésével és átalakulásával tetőződik!

De ez itt és most azért történhet meg, mert a Helyi Univerzum eredeti állapotának visszaállítása, a 12 fekete eón megtisztítása már megtörtént!

 

 

A Helyi Univerzumunkban a forradalmi asztrális változás 2020. június 22-én történt, mikor 12 sötét eon tisztult meg és változott át, és így most 24 isteni eónból áll: 12 Krisztusiból és 12 Melkizedekiből, mert ő vette át a másik 12 eón irányítását.

Június 22-én hajnalban, pontosan hajnali 5 órakor került sor az Új Helyi Univerzum - Melkizedek tizenkét eonjának - hivatalos aktiválására és az Abszolút Tökéletes Fényével való megkeresztelésére.

 

 

64 Az új Helyi Univerzumunkban 2020. június 22-én nem értek véget az események, hanem folytatódtak...

A magasabb Fény-hierarchiák arra kérték a földi fényharcos-csapatokat, hogy június 24-én érkezzenek meg az egyik szent hegyen lévő Élet Templomába.

Itt a Felemelkedett Mesterekkel együtt Tökéletes Ember-DNS-mátrixot vezettek be Yaltabaothba.

Ez hasonló, de az eredményét tekintve ellenkező előjelű volt, mint amit a fekete hierarchia az emberiség egész története során megpróbált: kivonni a DNS-t az emberekből Yaltabaoth segítségével.

Ebben csak férfiak vettek részt, mivel a szent DNS átadása csak a férfiak bizonyos beavatott körén át történhetett Azután június 26-27-én éjjel újabb alapvető, az egész Helyi Univerzumunkat meghatározó esemény történt:

Yaltabaoth találkozása anyjával, Szófiával.

Nem látták egymást, mióta a Karmikus Testület megtiltotta Szófiának, hogy lássa a fiát. És ez anyai jogának elvesztését jelentette.

Viszont Yaltabaoth apját, a sötét Társteremtőt nem fosztották meg az apai jogoktól. Ez lehetővé tette számára, hogy irányítsa fiát, Yaltabaothot és hogy szörnyűségekre buzdítsa a Földön, amiket a fia saját kezével létre is hozott.

Tehát a várva várt találkozóra sor került.

A földi beavatottak ezt tisztánlátóan megfigyelhették, és amit láttak, olyan mélyen megrázta őket, hogy még mindig könnybe lábad a szemük, ha rágondolnak.

Amint Yaltabaoth meglátta Szófiát, odarohant hozzá és átölelte. Szófia nem számított erre. Ő az utolsó pillanatig visszatartotta az érzelmeit.

Ám amikor Szófia rájött, hogy a fia megbocsátott neki és szereti, érzelmi kitörést kapott. Szívének minden szeretetét ráöntötte a fiára. Az egész őrült frekvenciákon zajlott, és a fényharcosok érezték az egész asztrális világegyetemet beleremegtető hatalmas erejüket.

Szófia és Yaltabaoth a szeretet, a bűnbánat és a megbocsátás rezgéseiben ölelték át egymást. Aztán a fiú, segíteni akarván Anyjának, úgy döntött, hogy önként megadja neki a Tökéletes Fényt, amit éppen az anyja hagyott benne.

Az a Fény volt ez, ami Szófiának annyira hiányzott, miután egykor megosztotta a fiával.

Yaltabaoth számára viszont ez a halált jelentette, és ezt ő is tudta.

A halála egy pillanat alatt lejátszódott, és ernyedten feküdt az anyján. A Tökéletes Fény és Yaltabaoth életkristálya Szófiához került, helyreállítva a teljességét.

Ám a Pleroma áhított energiája nem hozott az anyának boldogságot. A fiát feléleszteni vágyva, Szófia egész életenergiáját kibocsátotta magából, és megpróbálta a fia szívébe helyezni.

De túl késő volt. Az élet szelleme elhagyta a fiát. Yaltabaoth feláldozta magát az Anyja, a Forrás és az emberek érdekében.

Szófia a halál küszöbén állt, miután megpróbálta megmenteni fiát. A fennmaradó Életenergiája nem volt elegendő a létezéshez. Óriási volt a bánata.

Szófia szíve lassan megállt. Az életkristálya megrepedt, és a létfontosságú energiák gyorsan kezdték elhagyni őt. Szófia haldoklott…

De ekkor csoda történt. Az isteni beavatkozás törvénye érvénybe lépett. A Pleroma hierarchiái azonnal beavatkoztak, és úgy döntöttek, hogy újraélesztik Yaltabaothot és Szófiát.

Ezenkívül számos fénylény és magasabb szintű hierarchia, de épp úgy a földi fényharcosok tagjai is részt vettek ebben az újraélesztésben.

Megosztották a létfontosságú energiájukat azáltal, hogy közvetlenül adtak azt az életkristályaikból.

A mentési akció egész éjszaka folytatódott, és csak hajnalban érte el az átadott felhalmozódó Életenergia a szükséges szintet.

Majd ezután a Forrás isteni akaratával egyezően visszatért Yaltabaoth és Szófia szívébe az élet esszenciája.

Így feltámadtak.

Ennek a csodáját azonban egyetlen szó sem tudja kifejezni...

Mert Szófia és Yaltabaoth nem csak megbocsátottak egymásnak, de Helyi Univerzum elveszett teljessége is visszaállt ezáltal.

Így most már együtt dolgozhatnak az emberiség érdekében, teljesítve a Forrás terveit velük kapcsolatban.

Közben június 27-ről 28-ra virradó éjjel véget ért az Új Teremtés - Melkizedek 12 eonjának - az Abszolút Tökéletes Fény általi megkeresztelése.

Miután Yaltabaot átalakult Yaltabaellé, és átállt a Fény oldalára, a dolgok gyökeresen megváltoztak.

Ő most a Helyi Univerzum egyesített karmikus valóságának a megbízottja, a karmikus börtön igazgatója.

Szófia Világanyával és apjával együtt, aki a belső Armageddon után visszatért a Pleroma Felsőbb Hierarchiájába, Yaltabael egyesítette velük az energiát a Helyi Világegyetem galaxisai, naprendszerei és a Föld teljes átalakításához.

Ebben a tér-idő folytonosságban létrehozott összes monádot újraindítják, így segítségükkel és útmutatásukkal megszabadítják őket a gonosz, erőszakos és egyéb negatív energiáktól, amik korábban a teremtés során beléjük kerültek.

Ezután a megújult monád-entitások azonnal hatással lesznek a lélekcsaládjaira, elérve ezzel mindenütt a Fényt és minden teremtmény torzulásának teljes felszámolását.

Yaltabael és Lilith (a párja) energiáik révén most már közvetlenül részt tudnak venni a Naprendszer és a Tejútrendszer teljes átalakításában.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-oXqmhIAAik&t=612s

 

 

 

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...