- Semmi különös! Ő ugyanis SOHASEM HAL MEG - MERT NEM IS SZÜLETIK - Ő: VAN!

A kérdésed ugyan a Lelket érintette, de tudom, hogy inkább valamilyen LELKI-testre vagy tudatra gondoltál - ami nem ugyanaz, mint a személyiség HARMADIK SZINTJE, A LÉLEK!

Ezért, úgy gondolom, először tisztázni kellene az alapvető fogalmakat, mert a test, a lélek, a szellem, a halál, a születés stb. fogalmak körül nagy a zűrzavar. Ami nem is csoda, hiszen 13.000 év óta a tömeg elől el van zárva az alapvető lelki tudás. A negatív erők tudománya és vallása meg csak rögeszmékkel tudta megtölteni az emberek tudatát.

Tehát: 1. négyszeres testről 2. ötszörös tudatról 3. FORMÁHOZ NEM KÖTÖTT FÉNYTESTRŐL VAGY LÉLEKRŐL kell beszélni a TELJES ember esetében, AKI ÖNMAGÁBÓL KILÉPVE, A DUÁLIS VILÁGEGYETEMBEN (IS) MEGNYILVÁNUL.

A négyszeres test, vagyis a fizikai, az éter-, az asztrál- és mentáltest képesíti az embert arra, hogy 1. kifejezze magát az fizikai ( durvaanyagi ) világegyetemben - itt a hatókörzete rendszerint nagyon kicsi, legfeljebb egy bolygónyi; 2. kifejezze magát az éter-világegyetemben - itt a hatókörzete egy naprendszernyi, de a csillagok közötti éter-hálózatot kihasználva szabadenergia-űrhajókkal, UFO-kkal, utazhat más naprendszerekbe is; 3. kifejezze magát az asztrális világegyetemben – itt a testének a hatókörzete egy galaxisnyi, melynek számtalan életformáit érzelem-hang-szin-forma- szimfóniaként éli át; 4. kifejezze magát a mentális ( gondolati ) világegyetemben , AMELY MAGA A FÉNY – itt a testének a hatókörzete VILÁGEGYETEMNYI, vagyis számtalan galaxis számtalan naprendszerében EGYSZERRE TUD JELEN LENNI – TESTILEG!

Ha csak a mostani földi ( anyagtestben élő ) emberiséget nézzük, akkor az találjuk, hogy négy testéből csak egy van teljesen kifejlődve: a fizikai test. Az éterteste és az asztrálteste sokkal ziláltabb állapotban van, éppen amiatt, hogy a mentáltest még nem hatja át teljesen a három alacsonyabb rezgésű testet. A mentáltest a mai embernél csak egy fénylő glória a fej körül, a fizikai test többi részét még nem hatja át – ellentétben a tojásdad alakú éter- és asztráltesttel, vagyis az akarat és az érzelemközponttal. Emiatt a kezdetleges mentáltest miatt van, hogy a mai emberiség CSAK A FIZIKAI VILÁGBAN TUDATOS, hogy észre sem veszi, hogy minden negatív ösztön-érzelem-gondolati megnyilvánulásával nemcsak a saját finomanyagi testeit piszkítja be ( ebből alakulnak ki a fizikai betegségek ) , hanem a szűkebb-tágabb környezetét is.

Ha pedig a halál folyamatát a négy testtel összefüggésben vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy az anyagtudatos emberiség mennyire infantilis módon értelmezi az anyagtest levételének folyamatát. Tragédiát, drámát csinál belőle, pedig valójában örülnie kellene!

Mert amikor az ember tudatfelettije ( Lelke ) úgy dönt – csak ő, és senki más – , hogy eljött a SAJÁT fizikai teste levételének ideje, mert ez a megkopott test nem tudja tovább szolgálni a személyiséget, akkor az ember asztrálteste a X. agyidegen, a nervus vaguson keresztül kilép a fizikai-éteri testből és elszakítja az úgynevezett „ezüstzsinórt". Ez az a kötelék, amely eddig összekötötte az asztráltestet az éter-anyagi testtel. A különválás után az asztráltestben lévő személyiség teljes öntudatra ébred az asztrális Földön, amely jóval nagyobb, mint a fizikai Föld ( kb. a Hold-pályáig ér ) Itt van egy köztes terület, amikor a „halott” teljes öntudatban számvetést készít előző életéről, ez az úgynevezett „tableau”-élmény. Ekkor legtöbbször visszafelé pergetve, mint egy multidimenzionális mozifilmként éli át az ember életének korábbi eseményeit, egészen a születésig. Az „életfilm” kiértékelésében – minden ítélkezéstől mentesen - legtöbbször segítenek neki különböző fénylények, akiket az „elhunyt” a saját vallásos hite szerint Jézusnak, Buddhának, Mohamednek stb-nek fog felismerni.

A kiértékelés alatt és után az asztrális személyiség, melynek multidimenzionális tudatát össze sem lehet hasonlítani a korábbi fizikai tudatával, megdöbbenve veszi észre új felismerő képességével, hogy fizikai életének 99%-a SEMMI VALÓS ÉRTÉKKEL SEM BÍR. Különösen azok nem, amikről korábban azt gondolta, hogy értékkel bírnak Például a személyes sikerek, anyagi nyereségek, erkölcsi elismerések stb. Értékkel ugyanis legtöbbször olyan események bírnak, vagyis azokból származik LÉLEKNYERESÉG, amelyet a fizikai tudat ( felnőttként ) ösztönösen figyelmen kívül hagy vagy azonnal elfelejt, például : óvodásként őszinte szeretettel átölelni egy játékmackót, vagy : egy virágzó fa láttán mérhetetlen örömöt és boldogságot érezni, vagy : az utcán járva a szeretet és az együttérzés gondolatképét küldeni egy botra támaszkodó öregembernek, vagy : pusztán szeretet-kisugárzásunkkal akaratlanul is egy másik emberben pozitív változásokat indítani el - és még számtalan más eset, ahol a fizikai ego többé-kevésbé ki volt kapcsolva. Minden más esetben, ahol a fizikai ego JÁTSZA, hogy ő jó, szép és okos, vallásos és erkölcsös, nem jelent valós értéket, mert a fizikai ego MINDIG érdekből cselekszik, amelynek mély tudatalatti alapja a FIZIKAI TEST ELVESZTÉSÉNEK A FÉLELME.

Az asztrális tudatból figyelni tehát a saját fizikai tudata gyerekes trükkjeit, különösen tanulságos élmény. De az is megdöbbentő tapasztalat sok ember számára ebben az asztrális állapotban, hogy NINCS EGYETLEN EGY OLYAN SZÓ, TETT, ÉRZÉS VAGY GONDOLAT, AMELY NE AZONNAL REZEGNE SZÉT AZ EGÉSZ VILÁGEGYETEMBEN, MÉGPEDIG ALAPVETŐ VÁLTOZÁSOKAT INDÍTVA EL BENNE!

Mikor aztán az asztráltudatú ember fizikai élete feldolgozásával elég önismerethez jutott, tovább lép a mentális fényparadicsomi területekre, és egybeolvad a fény-duáljával, a Lelkével, a Felsőbbrendű Énjével!

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...