Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/nyarthu1/public_html/spiritufo/libraries/joomla/utilities/date.php on line 56

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/nyarthu1/public_html/spiritufo/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Warning: mktime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/nyarthu1/public_html/spiritufo/libraries/joomla/utilities/date.php on line 117

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/nyarthu1/public_html/spiritufo/libraries/joomla/utilities/date.php on line 245

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/nyarthu1/public_html/spiritufo/libraries/joomla/utilities/date.php on line 249

Warning: strftime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/nyarthu1/public_html/spiritufo/libraries/joomla/utilities/date.php on line 250

A fénysebesség-határtalanság : az emberi szabadság kezdeteA fénysebesség-határtalanság:

az emberi szabadság kezdete


Ha valaki egy kicsit is tanulmányozta már a materialista természettudományok utóbbi 3-400 éves történetét, az bizony sokszor nevetésre ingerlő tényekkel is találkozhatott : a tudósok pökhendi magabiztosságával, ex-katedra kijelentéseivel, melyek egyértelműen a tudományuk vélt csúcsra érkezésének rögeszméjéből születtek! Különösen a 19. század folyamán.

Mert elsősorban a 19. század történései alapozták meg a modern világunk globális pénzügyi rabszolgaságát, melyet még akkor meg kellett előznie ( a szociális demagógia álcája alatt ) az emberiség termelő javaitól való teljes megfosztásának és egy olyan oldalú iparosításnak, amely révén a természetest a művi váltotta fel, hogy az emberiség köré szőtt pókhálószerű mátrix teljes legyen.

De a 19. század volt az az első ( szó szerint ) fekete korszaka is az emberiség történetének, amely a Föld legalacsonyabb rezgésű fosszilliáiból  ( feketeszén, kőolaj ) nyerte azokat az energiákat, amely végül minden levegőt, vizet és talajt beszennyezett, és egyúttal a nagyvárosokra is ráterítette a munkás-rabszolgák lelkiállapotának látható megnyilvánulását : a reménytelenség szürke ködét.

A természettudomány területén pedig a newtoni mechanikus materialista világnézet belépett a végső őrület stádiumába, mivel az akkori tudósok a beérkezettség hamis illúziójában kezdték ringatni magukat.

Miért?

Mert érzékszervileg ezt tapasztalták! Mert ez volt „zeitgeist”, a korszellem!

Ugyanis az akkori társadalmi és tudományos elvárások mind afelé mutattak, hogy a newtoni természettudomány segítségével minden, de tényleg minden társadalmi és egyéb problémát meg lehet oldani!

Ha valaki ezt a naiv optimizmust ma már furcsálja, akkor olvassa csak el újra pl. Verne regényeit vagy akár Jókai Mórt! Ők a materialista tudomány ( feltételezett ) szakadatlan fejlődésének még romantikát is csináltak, mely a 20. század első felének felnövekvő ifjúságát alapvetően befolyásolta egészen a modern korunkig ívelő starwars-os sci-fi-világig.

Persze az első hajszálrepedések - ahogy mindig is lenni szokott - a kőkemény materializmus intézményesített rendszerén épp akkor keletkeztek, amikor az a győzelmi diadalát ünnepelte : az elektromosságot és a mágnesességet ugyanis nem lehetett szimplán a mechanikus világkép keretei közé beilleszteni.

Épp ezért már az első veszélyek megjelenésével párhuzamosan a hivatalos tudomány ellentámadást indított olyan fiktív törvények megalkotásával, melyeknek az volt a céljuk, hogy örökre kőbe vésett törvények révén az emberi tudományt végleg a durvaanyagi rezgésszint szűkös korlátai között tartsák.

Ezek először az úgynevezett „megmaradási törvények” voltak ( elsősorban energiamegmaradás és impulzusmegmaradás ), melyek Newton törvényeiből elméletileg következnek. Bár itt is megmutatkozik, hogy hamis alapkoncepcióból kiindulva viszonylag könnyű egy olyan bizonyítást levezetni, amelynek éppen az a funkciója, hogy a lényegről elterelje a figyelmet, azaz arról, hogy a világegyetem egyetlen forma-megnyilvánulását sem lehet csak durvaanyagi keretek közé beszorítani, és különösen nem lehet az egymásba átalakuló anyagi rendszerek energiaösszegét állandónak tekinteni - éppen azért, mert valójában nincsenek anyagi rendszerek sem, csak olyan finomanyagi ( asztrális, éteri ) rezgések, melyeknek alacsonyabb szintű vetületei, negatív árnyékai állóhullámként is jelentkeznek!

Ezek az állóhullámok alakítják ki aztán a durvaanyag viszonylagos állandóságának és tehetetlenségének az illúzióját, legalábbis olyan emberi agynál, melyet születése óta arra kondicionáltak, hogy fizikai környezetét egyetlen valóságnak tekintse.

Sőt, valójában a multiverzumban csak egy olyan rezgéssík van, amely teljesen üresnek mondható : a fizikai világ, mivel az az energia, amely létrehozta, puszta negativitásból, elvonásból, a finomanyagi erők kiüresedéséből keletkezett!

Épp ezért a hivatalos fizika azon állandó rögeszmés törekvése, hogy kőbe véssen olyan fiktív természeti törvényeket, melyek segítségével azt reméli, hogy az emberi tudatot csakis ehhez a síkhoz köti, több mint nevetséges, mivel csak egyetlen igazi illúzióvilág létezik : a fizikai!

Minden magasabb sík sokkal több lehetőséggel bír, sokkal élettel telibb, sokkal jobban átjárja a fény, pontosan azért, mert itt a közvetítő közegnek, mely sokkal finomabb, mint a fizikai, nincs annyi ellenállása.

Sőt, ha nem állunk meg a finomanyagi szintnél, hanem továbbhaladunk magasabb területek felé, akkor azt fedezzük fel, hogy valójában a Multiverzumban csak egyetlen alapvető szubsztancia van : a Fény! Minden formai és nem-formai megnyilvánulás Belőle áll.

Ott, ahol a Fény eredeti rezgésszinten sugároz, nincs tér és nincs idő - nem is lehet, mivel ott nincs olyan fénynél alacsonyabb rezgésű közeg, amely korlátozná, lassítaná a fény megnyilvánulását.

Így a tér és idő illúziója csak az Eredeti Fénynél alacsonyabb rezgésű területeken lehetséges, jóllehet a legelső kozmikus téridő-keretek, melyek a multiverzum keletkezésének hajnalán isteni gondolatként megszülettek, a mi fizikai világunkhoz képest még mindig halhatatlan fényterületeknek számítanak.

Majd a társteremtők fokozatos belépésével létrejöttek az egyre alacsonyabb rezgésű területek, legvégül pedig, mint végső állomása a zsákutcás fejlődéseknek, a fizikai világ.

Az egész Teremtés kulcsa tehát a Fény. Mivel más nem létezik, még akkor sem, ha mi már olyan alacsony rezgésszinten vagyunk, hogy per pillanat látszatra ennek a teljes ellentétét tapasztaljuk meg.

De nem csak azért van fontos szerepe a fénynek, mert alapvető építőelem ( egy civilizáció tulajdonképpen akkor lép át egy magasan fejlett fázisba, ha felfedezi, hogy az elemi részecskéknél is sokkal kisebb fény-atomokból, mint univerzális építőelemekből áll az egész mindenség ), hanem azért is, mert a téridő-mindenség rezgéskulcsait tartalmazza, azaz a valóságteremtés számkódjait.

A nirvánikusnál alacsonyabb rezgésű területeken ezért mindig a fény relatív sebessége határozza meg, hogy az eredeti téridő-nélküli birodalomhoz képest mennyire közel vagy távol került az a viszonylagos valóság, melyet az adott társteremtő létrehozott.

Az alábbi ábrán a fény sebességének értékei láthatóak különböző rezgési síkokon :


Fénysebesség-értékek különböző denzitásokban


A függőleges tengelyt metsző piros vonalak 5 jellegzetes helyen mért fénysebesség-értéket mutatnak. A szokásos „c" fénysebesség-betűjelzésen kívül ( ez itt most nagybetű ) alsó indexben még olyan betűjelőléseket is használtunk, hogy egyértelmű legyen, az adott fénysebesség-érték melyik rezgéssíkra vonatkozik :


FM  = felsőmentális

AM = alsómentális

FA  = felsőasztrális

AA = alsóasztrális

FF  = felsőfizikai ( fizikai vákuum )


Ha viszont ismerünk már néhány fénysebesség-adatot a magasabb síkokról, akkor egy táblázatot is szerkeszthetünk, mellyel be lehet mutatni, hogy különböző fénysebesség-értékekkel a világegyetemük néhány ismert objektumát mennyi idő alatt lehet elérni :


Fénysebesség-határértékek különböző rezgéssíkokon és a megtett idejük néhány csillagászati objektumokhoz - összehasonlítva a Voyager sebességével

V

(Voyager- 17 km/s)

CFF

(fényév)

CAA

(CFF)2

CFA

(CFF)4

CAM

(CFF)8

CFM

(CFF)16

Proxima Centauri

75. 000 év

4,2 év

7 p 20 mp

5 x10-9 s

6 x 10-31 s

9,3 x  10-70 s

Galaxisunk magja

4,4 x 108 év

25. 000 év

31 nap 6 óra

3 x10-5 s

3,7 x

10-27 s

5,6 x

10-66 s

M 87 galaxis

9 x 1011 év

5,3 x 107 év

178 év

0,062 s

7,6 x

10-24 s

1,16 x 10-62 s

Legtávolabbi

észlelt objektum

2,4 x 1014 év

1,37 x 1010

év

44.000 év

16 s

2 x10-21 s

3 x10-60 s


Ehhez még a táblázat második oszlopába beiktattunk a Voyager-szonda sebességét is, hogy érzékeltessük, a hívatalos kamu-űrkutatás immár hat évtizede milyen "fejlett technikát" használ a kozmosz felfedezésére ( körülbelül olyan fejlettet, mint a SETI-átverés a kozmikus intelligencia keresésére ).

A hagyományos űrkutatás által használt eszközökkel tehát csak 75.000 év alatt érnénk el még a legközelebbi csillagot, a Proxima Centaurit is! Viszont alsóasztális fénysebességgel ez az érték már csak 7 perc 20 másodperc lenne, felsőasztrálissal pedig 5 nanoszekundum!

Ugyanakkor a fizikai/spirtuális kontakták már legalább 60-70 éve beszámolnak arról, legtöbbször személyes tapasztalat alapján, hogy a földönkívüli testvéreink milyen gyorsan közlekednek a kozmoszban, sokszor néhány perc alatt megtéve sok száz vagy sok tízezer fényévet. 

Nos, egy fizikai kontaktának legtöbbször ez lesz az első megdöbbentő tapasztalata ( a második meg az, mikor megérkezik egy pénz-nélküli társadalomba ). És talán nem véletlen, hogy ilyen szintű tapasztalatot csak egy teljesen elfogulatlan földi személy bírhat ki, mivel a legtöbb földi ember, aki már teljesen azonosult a társadalmi szerepével, ilyen tapasztalattal eleve léte alapjaiban érezné magát megtámadva. A földi lét alapja pedig ( ma még ) a beszűkült materializmus, még akkor is, ha egy személy esetleg idealistának mondja magát, és mivel a "társadalmi elvárások" gyakorlatilag mindent felülírnak, különösen egy értelmiséginél, ezért az a fénysebesség-dogma, amely immár 100 év óta a hazugság-világrendünk alapja, csakis az alapvető társadalmi és dimenzionális változásokkal fog úgy eltűnni örökre, mint a lapos Föld képzete.